Geçimini çiftçilikle sağlayanlar için tarım arazileri ve tarım aletleri büyük önem taşımaktadır. Çiftçilere karşı yapılan icra takipleri sonucunda bazı maddi değerler haczedilemez. Bunlardan kısaca bahsedeceğiz.

  1. Borçlu çiftçi ve aynı çatı altında yaşayan aile bireylerinin lüzumlu eşyaları haczedilemez. Borçlunun evine hacze gelindiği zaman evdeki yaşamın idamesini sağlayan ev eşyalarından aynı amaca hizmet edenlerden birini haczedemezler. Yani iki buzdolabı varsa biri haczedilebilir. Fakat bir buzdolabı bir derin dondurucu varsa aynı amaca hizmet etmediği için ikisi de haczedilemez. Fakat ev de süs eşyası, antika, para yahut altın, gümüş, değerli taş gibi değerli şeyler varsa onlarda haczedilebilir.
  2. Borçlu çiftçinin, zorunlu nakil ve zirai aleti olan traktörü haczedilemez. Fakat traktör çok yüksek fiyatlı ise satışı yapılır ve haline münasip bir traktör bedeli borçluya bırakılarak kalan kısmı alacaklıya verilir.  
  3. Borçlu çiftçinin geçimi için önemli olan kendisinin seçeceği süt veren BİR ineği ya da mandası ile ÜÇ koyunu veya keçisi, bunların üç aylık yemi ve yataklıkları, Borçlu ve ailesinin iki ayık yiyecek ve yakacağı, gelecek sene için olan tohumluğu, geçimi sağlayan bağ ve bahçe ile alet edevatı haczedilemez.
  4. Yavrulu hayvanlar, yavrularından ayrı ve yavrularda analarımdan ayrı haczedilemez. Bakıma muhtaç oldukları için birbirlerinde ayrı haczedilemezler.
  5. Borçlu çiftçinin çiftçi bağ-kuru emekli maaşı haczedilemez.
  6. Yetişmemiş mahsuller en çok yetişmesine iki ay kala haczedilebilir. Böylece mahsullerin üçüncü şahsa devredilmesi durumunda üçüncü kişide durumu bileceği için mağduriyet yaşamaz.
  7.  Borçlu çiftçinin haline münasip evi de haczedilmez. Burada önemli olan bir tek evi olmasıdır. Ev eğer lüks bir evse haczedilir satılır ve haline münasip bir ev alabilecek kadar olan kısmı borçlu çiftçiye bırakılır.
  8. Taşınmaz ipotekli ise onun eklentisine ayrıca haciz konulamaz.

Bunların dışında öğrencilerin bursları, vücut bütünlüğü ile alakalı alınan tazminatlara, yardımlaşma sandığı tarafından bağlanan maaşlara, askeri malullük ya da şehit maaşlarına, nafakalara haciz konulamaz.

Bu yukarıda anlattığımız durumlara rağmen haciz konulursa yetkili icra mahkemesine şikâyette bulunulur. Bu şikâyet yedi günlük süre içinde yapılmalıdır. Bu süre haczi öğrenmekle başlar. Fakat borcu için hayati önem taşıyan şeyler haczedilmişse; yiyecek gibi, bu sefer şikâyet süreye tabi değildir.

 

Av. Serap Evcimen ÇİÇEK

s.evcimencicek@gmail.com

05425464319