Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, yeraltı sularının tüketimi ve bu tüketime bağlı olarak çiftçilerin sulama desteklerinden yeterince yararlanmadığını kaydetti. Konya Karaman Kapalı Havzası Su Kuyusu Ruhsatlandırılması işleminin Devlet Su İşleri tarafından yapıldığını ifade eden Bayram, “Yeraltı su seviyesi kritik rezerv seviyesinin altına inmesinden dolayı bölge ruhsatlandırmaya Devlet Su İşleri tarafından 2012 yılında kapatılmıştır. Bölgeyi ruhsatlandırmaya kapatmak kağıt üzerinde çözüm gibi gözükse de sahada çözüm olmadığı, açılan ruhsatsız kuyular ve su tüketimine bağlı yıllık yeraltı sularının çekildiği görülmektedir” dedi.

"İmar barışı gibi su kuyularına da ruhsatlandırma barışı yapılmalı"

Bayram, çiftçinin üretmek için bu suya ihtiyacı olduğunu ve bir şekilde temin edeceğini dile getirerek, “Vatandaşın illegal yollardan açtığı ve kullandığı su kuyusunu, hükümetimizin imar barışı kapsamında yaptığı gibi “Su kuyusu ruhsatlandırma barışı” ile de bu kuyuların kayıt altına almalıdır” diye konuştu.

Bayram, “Ancak bu şekilde Karaman ve Konya Ovası yeraltı suyunun izlenip, kontrol edebilecektir. Projeler üreterek sahada özellikle kırsal kesimdeki vatandaşlarımıza verimli ve kontrollü su kullanımının önemli olduğunu ruhsatsız kuyusu olan üreticilerimiz suyu enerji fiyatı olarak hem yüksek fiyattan kullandığını ve sulama hibe projelerinden yararlanamamaktadır. İmar affında olduğu gibi bir defaya mahsus olarak bu kuyuların kayıt altına alınmasının mağduriyet yaşayan üreticilerimiz açısından önemli olduğu özellikle zor şartlarda ekonomik olarak girdiler oldukça yüksek olması sebebiyle devletimizin verdiği tarımsal sulama destekleri ve enerji bedelinden yararlanmanın üreticilerimiz açısından önemli olduğunu belirtmek isterim” şeklinde konuştu.