Gönen Ziraat Odası Başkanı Necati Özkurt, “Çeltik fiyatları girdi maliyeleri göz önünde bulundurulduğunda çiftçiler için çok memnun edici olmadı. Baldo pirinçte 4.500 lira çok iyi bir fiyat gibi gözükse de şuan baldo pirincin eder fiyatı 4.800-5000 civarında olmalıydı. Osmancık çeşidi ise 3.800 veya 4000 civarında, Luna çeşidi ise 3500-3600 civarınsa seyretmeliydi” şekilde konuştu.

Öztürk, “ Ülke genelinde çeltik alanlarına baktığımız zaman bir artı söz konusu ancak kalite açısından baktığımızda iyi bir yıl oldu başak döneminde lodos olmadığı için verimleri iyi olacağını düşünüyorum. 26 ağustosta Gönen’de ilk hasat yapıldı. Hasadı yapılan üründe ağırlık olarak baldo çeşidi. Dönüme ortalama 700 800 kilo civarında. Bu rakam üretici olarak iyi rakam her parça için geçeli değil bu rakam en az ortala 600 kilo ürün elde ediliyor” ifadelerini kullandı.

Necati Öztürk , “Çeltik için verilen desteklerin bazıları yeterli iken bazıları yetersiz kalıyor örneğin tohum konusunda verilen destekler yetersiz. Tohum desteğin 20 veya 30 liraya yükseltilmesi gerekiyor” dedi.

Çeltik rekoltesinde bu yıl düşüş yaşanacak mı?

Öztürk, “Marmara bölgesindeki verime baktığımızda ürün verimde bir sıkıntı görünmüyor. Trakya bölgesinde özellikle Konya ovasında buğday ve arpada çok verimli bir bölge olmasına rağmen bu sene ciddi bir verim kaybı yaşadı” dedi.

Gönen Ziraat Odası Başkanı Necati Özkurt,  “Sulama bitlikleri Devlet Su İşlerine devredildikten sonra sulama birlik başkanı tamamen kamudan atandığı için bütün giderlerin hesabını yaparak DSİ ‘nin belirlemiş olduğu fiyat üzerinden çiftçi kullanım sağlıyor. Ancak maliyetleler ciddi oranda arttığı için çiftçi tarlasını yeterli miktarda sulayamıyor” şeklinde konuştu.