1. Doğum zamanı ayarlanmalı

Aşırı sıcaklarda, soğuklarda veya işletmede iş yükünün fazla olduğu dönemlerde doğumların olması buzağı kayıp riskini artırır.

2. Tohumlama zamanında yapılmalı

Düveler, ilk tohumlama için ırka göre değişen, sağrı yüksekliği, canlı ağırlık ve yaş kriterlerinin üçünü de sağlamış olmalıdır. Erken veya geç yaşta tohumlama risk teşkil etmektedir.

3. Boğanın özelliği doğumu etkiler

Düve tohumlamasında kullanılacak boğaların buzağılama kolaylığı indeksi yüksek olmalıdır (mümkünse 110 puan üstü).


 

4. Doğum yapacak hayvanlar çok zayıf veya çok yağlı olmamalı.

Hayvanın yağlı olması güç doğuma, zayıf olması ise yetersiz canlı ağırlıkta buzağı doğumuna sebep olmaktadır.