Bruselloz hastalığı dolayısıyla hayvan sahiplerine ödenecek tazminat için sığır, koyun ve keçilere yapılan bakteriyolojik muayenenin yanı sıra serolojik muayene şartı da aranacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının, "Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, serolojik veya bakteriyolojik muayene sonucunda bruselloz hastalığına yakalandığı tespit edilen sığırlar ile koyun ve keçilerin takdir edilecek kıymetlerinin 10'da 9'u için yerel kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen miktarlar üzerinden hayvanların sahiplerine tazminat ödenecek.