Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bor madeninden gübre geliştirdiklerini duyurdu. Üretilen gübrenin toprağın yapısına, ürünün çeşidine ve bölgenin yağış alma durumuna göre değişen üç farklı çeşidi bulunuyor. Eti Maden, Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle üretilen borlu gübrenin sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da ciddi bir pazar potansiyeli olduğu bildirildi. Tarımda mikrobesleyici olarak kullanılan bor gübresi, ürün verimliliğini yüzde 20’ye kadar yükseltecek.

Borlu gübrenin pilot üretimi mart ayında başlayacak.

Türkiye bor madeninde dünyadaki rezervlerin yaklaşık yüzde 73'üne sahip. Borlu gübre piyasaya sürüldüğünde ülkenin gübredeki dışa bağımlılığında da önemli bir mesafe kat edilmiş olacak.