Dün yapılan Tarım ve Orman Bakanlığı bütçe görüşmelerinde muhalefet partilerinin milletvekilleri söz alarak tarım ve hayvancılık ile ilgili görüşlerini belirtti.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Türkiye gerçekleriyle uyuşmayan bir tablo çizdiğini öne sürerek, "Bu bütçe modern kölelik bütçesidir. Ormanlarımızın yağmalanması ve talan bütçesidir. Köylünün daha çok köyünü terk ederek, kentlere göç edip yoksullukla boğuşma bütçesidir." ifadesini kullandı.

Sarıbal, 2002 yılından bu yana 32 milyon dönüm alanın tarımsal araziden çıkarılarak amaç dışında kullanıldığını, mısır ve pirinç dışında hiçbir kalemde üretimde artış olmadığını ve gıda piyasasının yabancı güçlerin tekeline girdiğini savundu.

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan ise, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığının birleştiğini anımsatarak,  2019 yılı için Tarım ve Orman Bakanlığına ayrılan bütçenin düşük olduğunu belirtti. Çiftçilerin sorunları üzerinde duran Emecan, tarım alanlarının her geçen gün azaldığını ifade etti. Emecan, şu değerlendirmede bulundu: "Büyükşehir yasası ile mahallelere dönüştürülen köylerimizdeki tarım alanları yok edildi. Betonlaşmanın önü açılarak çiftçi topraklarından koparıldı. Doğrudan gelir desteği ile üreticiye değil, tapu sahibine rant sağlanıyor, kaynaklar heba ediliyor. Çiftçi üretemez, tüketici ise pahalılıktan tüketemez hale geldi."

Kalaycı: Çiftçinin herkese borcu var!

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, tarım arazilerinin son 15 yılda yüzde 12 oranında azaldığını, çayır ve mera alanlarında da benzer bir durumun yaşandığını dile getirdi. Kalaycı, sözlerine şöyle devam etti: "Tarım sektörünün toplam istihdam içindeki oranı azalıyor. Tarım ürünlerimizde ithalat yönünde bir artış meydana geldi. Çiftçilerin her tarafa borcu bulunuyor. Çiftçilerimiz artık elektrik borcunu ödeyemiyor. Ürünü para etmiyor. Girdi fiyatlarının artışı karşısında çiftçimiz üretimini devam ettiremiyor. İthalata dönük politikalar terk edilmelidir. Çiftçinin temel girdilerinden vergi alınmamalıdır. Çiftçimiz borç batağından kurtarılmalıdır. Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı önlenmelidir."

Tatlıoğlu: Tarım politikasına sanayi yaklaşımı olmamalı

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Türkiye'de şehirleşme sürecine paralel olarak tarım politikalarının yenilenemediğini ifade ederek, hükümetin ulaştırma ve sağlık alanındaki olumlu politikalarının, tarım için söylenemeyeceğini kaydetti.

Şehirleşmeye paralel bir şekilde tarım politikalarına, sanayi politikası yaklaşımında bulunulması gerektiğini belirten Tatlıoğlu, "Tarıma sanayi yaklaşımında bulunmalıyız. Türkiye, yüzde 85'inin köyde yaşadığı bir dönemden yüzde 85'inin kentte yaşadığı bir döneme girdi." diye konuştu.