Dünya Gazetesi’nden Ali Ekber Yıldırım’ın haberine göre Bekir Pakdemirli  Tarımda 2020’nin yol haritasının belli olduğunu ve Tarım Şurası’nda ele alınarak karara bağlanan 6 yeni uygulamanın 2020 tarım politikasının ana eksenini oluşturacağını söyledi.

Türk tarımının ana sorunları olarak, “planlama, girdiler, örgütlenme, finansman, gıda güvenliği, ulaşılabilir fiyatlar ve ürünün pazarlanması” başlıklarının öne çıktığını ifade eden Pakdemirli” Ancak, üretici örgütleri aracılığıyla sözleşmeli üretim modeli, girdi finansmanın sağlanması ve pazarlama sürecinin önceden yapılması ile ürün satış problemini ortadan kaldıracak. Sözleşmeli üretime, finans kurumları ve/veya piyasa alıcıları tarafından girdi finansman desteği verilmesine dayanan alternatif bir destekleme modeli ile çözebiliriz. Böylece, çiftçimiz, üyesi olduğu kooperatifle sözleşme yaparak, kooperatif hasat vadeli sıfır faizle girdi temini sağlayarak, ürünleri pazarlayacaktır.” dedi

Pakdemirli, belirli ürünlerde ve dönemlerde yaşanan arzdaki daralmanın önlenerek fiyatların arz/talep dengesine göre oluşumunun sağlanabilmesi ve taraflar arasında yaşanan sorunların hızla çözüme kavuşturulması için “sözleşmeli üretimin” Tarım Kanunu kapsamında yasal zemine oturtulabilmesi için çalışmaların devam ettiğini de söyledi.

Çiftçiden alınan ürünler aracısız tüketicilere ulaşacak

Pakdemirli Tarım Kredi Kooperatifleri bünyesinde kurulan Sera AŞ 2020'den itibaren çiftçilerle alım garantili sözleşme imzalayacağını duyurdu. Şirket çiftçiden aldığı ürünleri işleyerek marketler üzerinden aracısız olarak tüketicilere ulaştıracak.” dedi

Arazi bankacılığı devreye girecek

Atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması amacıyla 2020 yılında arazi bankacılığı uygulamasına geçileceğini ifade eden Pakdemirli “Arazilerin üretime kazandırılması ve ekonomik bir üretim modelinin oraya konulması amacıyla arazi bankacılığı devreye girecek. Bu yöntem ile birlikte alternatif üretim modelleri oluşturularak yaygınlaştırılması, miras mevzuatı geliştirilerek tarım arazilerindeki intikal sorununun ve parçalı yapısının azaltılması ile hem ülke tarım arazileri koruma altına alınmış olacak, tarımsal üretim artırılacak hem de toplulaştırılmış arazilerde üretim maliyeti düşeceği için gelir seviyesi artırılmış olacaktır.” Dedi

Taklit ve tağşiş ürünler konusunda caydırıcı cezalar koyulacağını ifade eden Pakdemirli” İlk olarak 2012 yılında başlayan taklit ve tağşişli gıda ürünlerin kamuoyuna açıklanarak teşhir dilmesine yönelik uygulama cezaların düşük olması nedeniyle caydırıcı olmadı. 2020 yılında yapılacak yasal düzenlemelerle taklit ve tağşişle daha etkin mücadele edilecek ve cezalar caydırıcı hale getirilecek.