Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ile ilgili bir mesaj yayımladı. Bakan Pakdemirli’nin mesajı şöyle:

“Çevre, insanların ve diğer tüm canlıların içinde yaşamak zorunda olduğu doğal ve yapay yaşam alanlarıdır. Bu nedenle her bireyin ve ülkenin içinde bulunduğu çevreyi koruma ve gelecek nesillere de yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluğu vardır. Bizler de bu bilinçle çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz.

Ülkemiz, biyolojik çeşitlilik açısından zengin bir ülkedir. Bakanlık olarak bir taraftan biyolojik kaynaklarımızı kayıt altına alıp korunan alanları artırırken diğer taraftan da iyi tarım, organik tarım ve çevre dostu çeşitli uygulamalara destek sağlayarak tarımsal faaliyetlerden kaynaklı çevre kirliliğini en aza indirmek için gayret gösteriyoruz.

Öte yandan ağaçlandırma, erozyonla mücadele ve mera ıslahı gibi çalışmalara ağırlık veriyoruz. Bu çerçevede, son 18 yıllık dönemde 4,7 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Bu dönemde orman varlığımızı 1,8 milyon hektar artırarak 20,8 milyon hektardan 22,6 milyon hektara ulaştırdık.

Ayrıca doğa ile baş başa bir hayat için korunan alanlarımızı hızla çoğaltıyoruz. 2002 yılında 33 olan milli park sayımızı 44’e, 17 olan tabiat parkı sayımızı 249’a yükselttik.

Sonuç itibariyle her biri ülkemize ayrı bir değer katan korunan alanları, biyolojik zenginliği, yaban hayatı çeşitliliği, endemik türleri ve kültürel değerleri ile ülkemizin ve çevremizin daha yaşanılabilir bir yer olması için özveriyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Unutmayalım ki çevre olmadan yaşam da olmaz. Yaşanabilir bir çevre için üzerimize düşen görevi yapmaya edeceğiz.”