Ar-Ge Destek Programı çağrısı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapıldı. Bu kapsamında başvuru yapılacak proje önerisi konusunun 15. Çağrı Öncelikli Ar-Ge Konuları kapsamında olması gerekiyor. Söz konusu Öncelikli Ar-Ge Konuları iki grup halinde belirlendi.

15. Çağrı Öncelikli Ar-Ge Konularında “Tarım Ekonomisi” başlığı altındaki konular I. Grup Öncelikli Ar-Ge Konular olarak belirtilmekte olup bu konulardaki projelerde Bakanlık Destek desteğinin üst limiti 300 bin TL.  I. Grup Öncelikli Ar-Ge Konular kapsamında hazırlanacak projeler için proje bütçesinin tamamı üst limit dahilinde Bakanlıkça karşılanabilecek ve bu kapsamdaki projelerde ortaklık şartı aranmayacak.

İkinci grubun üst limiti 3 milyon TL

15. Çağrı Öncelikli Ar-Ge Konularında yer alan “Tarım Ekonomisi” başlığı dışındaki konular ise II. Grup Öncelikli Ar-Ge Konular olarak belirtilmekte olup bu konulardaki projelerde Bakanlık Destek üst limiti 3 milyon TL. II. Grup Öncelikli Ar-Ge Konular kapsamında hazırlanacak projeler için proje bütçesinin en fazla %70’i üst limit dahilinde Bakanlıkça karşılanabilecek olup proje bütçesinde en az %30 oranında başvuran/proje ortağı kurum katkısı gösterilecek. Ayrıca II. Grup Öncelikli Konular kapsamındaki projelerde ortaklık şartı aranacak.

Ortaklık kuralları neler?

Bu kapsamdaki projelerdeki ortaklık kuralları ise şunlardır:

Üniversiteler, özel sektör veya sivil toplum kuruluşlarından en az biri ile işbirliği olmadan II. Grup Öncelikli Ar-Ge Konular kapsamında müstakil olarak proje başvurusunda bulunamazlar. Gerekli durumlarda bu işbirliğine ilave olarak diğer kurum/kuruluşlar da proje ortağı olarak dahil edilebilir.

Özel sektör, Sivil Toplum ve Çiftçi Kuruluşları ile Meslek Kuruluşları, TAGEM’e bağlı araştırma enstitüleri veya araştırma yetkisi verilmiş Bakanlık kuruluşları ile işbirliği olmadan II. Grup Öncelikli Ar-Ge Konular kapsamında müstakil olarak proje başvurusunda bulunamazlar. Gerekli durumlarda bu işbirliğine ilave olarak diğer kurum/kuruluşlar da proje ortağı olarak dahil edilebilir.

Detaylı bilgiyi https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Menu/7/Ar-Ge-Destek-Programi alabilirsiniz.