2019 Yılı Yatırım Programı'ndan yapılan derlemeye göre, bu yıl gerçekleştirilecek kamu yatırımları arasında tarım sektörüne, 4,9 milyar lira ayrıldı. Söz konusu tarım yatırımları içinde ise en fazla pay 3,4 milyar lirayla sulamaya ayrıldı. Bu alanda 172 proje gerçekleştirilecek. Sulama yatırımlarının 3,3 milyar liralık kısmı, 164 projeyle Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek.

Bitkisel üretim

Tarım yatırımları içinde sulamanın ardından ikinci sırada 746,5 milyon lirayla bitkisel üretim yer aldı. Bu alanda, 52 proje gerçekleştirilecek. Bitkisel üretim yatırımlarının 284,8 milyon liralık kısmını Tarım ve Orman Bakanlığı, 250 milyon liralık kısmını ise DSİ üstlenecek.

Bitkisel üretim alanını 23 proje ve 630 milyon liralık yatırım tutarıyla ormancılık sektörü izlerken, bu alandaki yatırımların 613,3 milyon liralık kısmı Orman Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilecek.

Bakanlık bu alanda, kırsal kalkınma, bitki sağlığı, tarımsal kapasitenin geliştirilmesi gibi projeleri gerçekleştirecek.

Ormancılık yatırımlarında fidan üretimi, rehabilitasyon, orman yangınlarıyla mücadele, erozyonla mücadele, orman içi mesire yerleri gibi projeler öne çıkıyor.

Hayvancılık ve su ürünleri

Hayvancılık alanında gerçekleştirilecek yatırım tutarı ise 14 proje için 135,6 milyon lira oldu. Bu yatırımların, 108 milyon liralık kısmı bakanlıkça üstlenildi.

Su ürünleri alanında 22 proje gerçekleştirilecek. Söz konusu alanda bu yıl için öngörülen yatırım tutarı 48,4 milyon lira olarak belirlendi. Su ürünleri yatırımlarının 34,5 milyon liralık kısmı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hayata geçirilecek.

Hayvancılık alanında ise hayvancılığın geliştirilmesi, hastalıklarla mücadele gibi alanlarda yatırım yapılacak. Su ürünleri sektörüne yönelik olarak üretimin geliştirilmesi projelerinin yanı sıra balıkçı barınağı yatırımları da hayata geçirilecek.

Baraj yatırımlarına devam

Sulama projeleri içinde DSİ tarafından gerçekleştirilecek baraj, küçük su işleri, taşkın koruma, gölet, yer altı ve üstü sulama projeleri öne çıktı. Bitkisel üretim alanında ise Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz projeleri kapsamındaki illerde toplulaştırma, tarımsal işletmelerin geliştirilmesi, tarımsal araştırma gibi projeler yürütülecek.