Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi ve Ticaret Odaları Konseyi Müşterek Toplantısı'nın açılışında konuştu. Bakan Ruhsar Pekcan, yurt içi ticaretin daha elverişli koşullarda yapılması için önemli adımlar attıklarına işaret ederek lisanslı depoculuk kapasitesinin 3 milyon 200 bin tonu aştığına dikkati çekti.

İhtisas borsası hasat dönemi faaliyete geçecek!

Pekcan, lisanslı depoculuk sistemine dayalı Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nı kurduklarını, bunu da 2019 hasat döneminde devreye alacaklarını belirterek, böylece gelişmiş bir tarım ürünleri piyasasının oluşturulmasını sağlamış olacaklarını dile getirdi.

Ürün İhtisas Borsası’nın çiftçiye faydası ne olacak?

  • Dönemsel olarak ortaya çıkan fiyat dalgalanmalarının önüne geçecek söz konusu borsanın tarla ile piyasa fiyatı arasındaki dengesizlikleri gidermesi planlanıyor.
  • Borsanın faaliyete geçmesiyle birlikte elektronik ürün senedi ile bağlantılı olarak işleyecek depolama yapısı sayesinde arzın bol olduğu dönemlerde, ürünlerin aracılar tarafından sağlıksız şekilde depolanıp, tüketicilere yüksek fiyattan satılması önlenmiş olacak.
  • Piyasada rekabetçi ortamda gerçekleşecek sağlıklı fiyat oluşumu sayesinde fiyatlardaki dalgalanmalar asgariye indirilmiş olacak.
  • Böylece tarım ürünlerinde fiyat istikrarının sağlanmasını amaçlayan Gıda Komitesi hedeflerine de katkı sağlanacak.

Üreticilerin maliyetleri düşecek, rekabet artacak

  • Diğer taraftan hasat dönemlerinde tarım ürünlerindeki arz yığılması nedeniyle oluşan fiyat düşüşlerinin önlenecek ve piyasanın fiyat istikrarı içerisinde dengelenmesi sağlanacak.
  • Üreticiler ürünlerini yakın çevrelerindeki sınırlı sayıdaki tüccara satmak zorunda kalmayacak.
  • Çok sayıda alıcının oluşturacağı rekabetten yararlanacak.
  • Özellikle finansman sıkıntısı çeken küçük çaplı üreticiler lisanslı depolara verdikleri ürünleri karşılığında aldıkları ürün senetlerini teminat göstererek bankalardan kredi çekebilecek.
  • Üreticilerin depolama maliyetinin düşecek, depolama kalitesinin artacak.