Et ve Süt Kurumu 2018 değerlendirme raporunu yayınladı. Rapora göre Türkiye 2018 yılında 1 milyar 750 milyon dolarlık canlı hayvan ithalatı yaptı.

Canlı hayvan ithalatının çoğunluğunu büyükbaş hayvanlar oluşturuyor. İthal edilen büyükbaş hayvanların 1 milyon 211 bin 719 baş besilik, 116 bin baş damızlık, 132 bin 844 baş ise kasaplık kategorisinde yer alırken toplam rakam 1 milyon 460 bin 563 baş olarak gerçekleşti.

İthal edilen büyükbaş hayvanların parasal değeri ise 1 milyar 691 milyon 993 bin 270 dolar oldu.

Küçükbaş hayvan ithalatı

Geçtiğimiz yıl ise 185 bin 610 baş damızlık, 239 bin 897 baş damızlık olmayan küçükbaş hayvan ithalatı yapıldı. Toplamda 425 bin 507 baş küçükbaş hayvan ithalatına 62 milyon 538 bin 622 dolar bedel ödendi.

İthal edilen küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayısı toplamda 1 milyon 886 bin 070 baş olurken, 2018 yılında canlı hayvan ithalatına 1 milyar 754 milyon 531 bin 892 dolar ödendi.

İthalat artış oranları

2018 yılında bir önceki yıla göre kilogram bazında toplam canlı hayvan ithalatı yüzde 54, büyükbaş hayvan ithalatı yüzde 53, küçükbaş hayvan ithalatı ise yüzde 68 arttı.

Büyükbaş hayvan ithalatındaki artış daha çok besilik ithalatından kaynaklı olup büyükbaş için yüzde 78, olarak gerçekleşti. Kasaplık ithalatı büyükbaş için yüzde 31 artmıştır.

Hangi ülkelerden ithalat yapıldı?

2018 yılında 25 ülkeden büyükbaş canlı hayvan ithalatı yapılırken ilk üç sırada şu ülkeler yer aldı: Brezilya 615 bin 896 baş, Uruguay 426 bin 443 baş, Macaristan 75 bin 566 baş.

Küçükbaş ise sadece 5 ülkeden ithal edildi.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.