Yeşil mutabakat (Green Deal) ufuk2020 &ufuk Avrupa çağrı programı yayınlanmıştır.

Dünyayı ve ülkemizi yakından ilgilendiren iklim değişikliği küresel risklerden biridir.

İklim değişikliği ile mücadele ve iklim değişikliğine uyum Birleşmiş Milletler çevre ve toplumsal alanda faaliyet gösteren uluslararası örgüt ve kuruluşların ele aldığı önemli konulardan biridir.

Sürdürülebilir bir kalkınma programıdır. AB aday olma yolunda olan ülkemizde her ne kadar 15 Temmuz 2016 da yaşanan kalkışmadan kaynaklanan siyasi gelişmelerden dolayı bu süreç uzamış olsa da ülkemizin AB aday olma yolundaki gayretleri devam etmekte olup AB aday değil tam adaylık hedefimizdir.

Avrupa Yeşil Mutabakatı ile AB sanayisinin 2050 yılına kadar dönüşümünü öngören bir strateji mevcuttur.

Yeşil Mutabakat, Avrupa Birliği üreticilerini İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ POLİTİKALARI NEDENİYLE uyguladıkları yükümlülüklerin getirdiği dezavantajlardan korumak amacıyla AB sanayisinin rekabetçiliğinin korunmasını sağlayan sınırda KARBON düzenlemesi mekanizmasını uygulamayı öngörmektedir.

İklim değişikliği ve çevresel bozulmanın ülkemiz ve dünya için varoluşsal bir tehdit olması ve bu zorlukların üstesinden gelmek için AB oluşumunu modern, kaynak verimli ve rekabetçi bir ekonomiye dönüştüren yeni bir büyüme stratejisine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu strateji aşağıdaki hedefleri kapsamaktadır.

  1. 2050 yılına kadar net SERA GAZI EMİSYONLARININ sıfıra indirilmesi
  2. Ekonomik büyümenin kaynak kullanımından ayrılması
  3. Hiç kimsenin ve hiçbir yerin bu politikadan ayrı tutulmaması

Avrupa Komisyonu tarafından yukarıda belirtilen hedefler kapsamında Ufuk2020 &Ufuk Avrupa Programı (Green Deal)Çağrısı  22 Eylül 2020 tarihinde açılmıştır. Çağrı, 2050 yılına kadar Avrupa kıtasını iklim nötr hale getirmek konusundaki genel hedefi ile bir dizi derinden dönüştürücü politikalar tasarlamayı, Ar-Ge ve yenilik projeleri yoluyla bu hedeflere katkıyı amaçlamaktadır. 1 milyar Avro bütçeyle, yeni çağrı, mevcut durumun iklim ve çevre ile ilgili zorluklarının üstesinden gelmek üzere tasarlanmıştır.

Uzm. Tarım Danışmanı: Tülin Kalın Aysan